Køreteknik

​Så snart din kørelærer har indstillet dig til køreteknisk kursus (glatbane), gennemføres dette så tæt som muligt før din praktiske prøve.

På glatbanekurset som varer 3½ time lærer du at betjene bilen under vanskelige kørselsforhold. Du får øvelse i at rette bilen op efter en voldsom udskridning på en glat vintervej.

​Formålet med dette kursus er at sætte dig i stand til under vanskelige vinterforhold at undgå livsfarlige udskridninger.​

Under hele kurset, vil du sidde alene i bilen, og blive vejledt af din kørelærer over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Det køretekniske kursus indeholder forskellige bremse- og undvigemanøvrer samt opretning efter udskridning, på både ru og glat vej.

Du vil også lære en sikker tilbagekørsel efter kørsel ud i rabatten m.m.